Stěžejní aktivitou projektu je komplexní restaurování 46 obrazů z mobiliárního fondu Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Soubor více než 500 obrazů z kroměřížského zámku představuje v evropském měřítku unikátní sbírku sestávající z pláten a desek věhlasných autorů (Tizian Vecellio, Anthonis van Dyck, Jan Brueghel st., Lucas Cranach st., Paolo Veronese, Hans von Aachen ad.). Jádro obrazové sbírky tvoří plátna, zakoupená biskupem Karlem z Lichtensteinu-Castelcorna v roce 1673 (od této doby také inventárně doložitelné v biskupských, respektive arcibiskupských sbírkách), která pak byla v následujících staletích postupně doplňována o další díla, čímž vznikla jedinečná, do dnešní doby autenticky v původním prostředí dochovaná, sbírka špičkové umělecké hodnoty. Obrazy jsou instalovány dvojím způsobem. Ty nejcennější moderním galerijním způsobem v zámecké obrazárně, ostatní v tzv. panelové galerii, původní barokní instalaci.

Pro projekt byla (na základě provedené a průběžně aktualizované pasportizace obrazové sbírky) vybrána hodnotná umělecká díla dvou kategorií. První je kategorie HAVARIJNÍ, kde již došlo k poškození uměleckého díla, ale restaurováním lze předmětu vrátit velkou část původní autenticity a vzhledu a především zastavit jeho další degradaci. Druhou jsou předměty OHROŽENÉ, u nichž hrozí nebezpečí z prodlení, tzn. nebudou-li restaurovány dojde k nevratné degradaci částí uměleckého díla. Většina vybraných obrazů je součástí tzv. panelové galerie, která je součástí hlavní prohlídkové trasy zámku. Malá část je umístěna v obrazárně a v ojedinělých případech se jedná o díla z depozitářů, která budou po ukončení restaurování trvale prezentována veřejnosti.

Women's shoes - adidas hermosa mesh backpack purple and blue color , GiftofvisionShops - Fitness - adidas nite jogger kids - Sports shoes | nike fashion