Historický nábytek představuje další významnou součást mobiliárního fondu Arcibiskupského zámku v Kroměříži a z návštěvnického pohledu jednu z jeho nejatraktivnějších součástí.

Výběr nábytku (28 předmětů) pro restaurování v rámci projektu byl proveden na základě celkové pasportizace tohoto fondu podle tří základních kritérií. Prvním byla unikátnost a umělecká hodnota exponátů, druhým stav předmětů a třetím exponovanost předmětů na návštěvnické trase. Stav všech předmětů je velice vážný a vyžaduje nutný zásah restaurátora. Důvodem je postupující degradace nábytku (červotoč, plísně ad.) a stav nedůstojný expozici (vybledlá politura, chybějící části, rozklížený nábytek atd.).

Vybraný nábytek tvoří dvě skupiny. V první skupině (15 kusů) většina nábytku pochází ze 17. století a patří k nejstaršímu a snad ještě původnímu vybavení zámku, zbývající část je z 18. a počátku 19. století. Nábytek tvoří původní vybavení zámeckých prostor před rokem 1948. Druhou skupinu (13 kusů) představuje soubor nábytku z tzv. Zimního bytu. Soubor je velmi kvalitním příkladem nábytkářského umění 19. stol.

Dodatečně byly do projektu doplněny další dva kusy zámeckého mobiliáře – zlacený rokokový stůl a textilní draperie zdobící vstup do tzv. Zimního bytu

Vybrané kusy historického nábytku – 1. skupina

Vybrané kusy historického nábytku – 2. skupina

Vybrané kusy historického mobiliáře – 3. skupina

nabytek2

SneakersbeShops® , Shop Online For Luxury, High-End Fashion, Expensive & Authentic Designer Brands | SBD - 100 Release Date - nike free hyperfeel cheap women boots shoes sale Tech Grey CT8527 - lunar glides by nike cleats for sale on craigslist