Umělecké sbírky jsou umístěny v historicky autentickém prostředí Kroměřížského zámku, který je památkou UNESCO. Vhledem k jeho architektonicko-umělecké hodnotě i v případě samotné stavby dominuje především snaha o uchování její autentické podoby. Toto však s sebou přináší riziko z hlediska uchovávání a prezentace sbírek, pro které není možno vytvořit z hlediska klimatických podmínek ideální prostředí.

Nejohroženější skupinou malířských děl z hlediska působení klimatických vlivů jsou deskové obrazy z 15.-17. století, které navíc patří mezi nehodnotnější díla obrazové sbírky a mezi jejich autory jsou zastoupení nejlepší evropští umělci své doby. Tyto obrazy byly v nedávné minulosti restaurovány a jsou v poměrně dobrém stavu. Téměř na všech se však již projevují první známky negativního působení změn klimatických podmínek, které časem povedou k dalšímu zhoršení stavu, který by mohl znamenat i ztrátu části jejich autenticity.

Po pečlivém zvážení všech možností bylo jako nejvhodnější řešení zvoleno zajištění těchto obrazů pomocí klimastabilních rámových vitrín, které obrazy zajistí proti všem vlivům nejen v prostředí zámku, ale také v také v průběhu případných zápůjček jiným institucím. Účinnost a výsledné působení tohoto opatření je již ověřeno použitím těchto vitrín na dvou obrazech Lucase Cranacha.

Dalším prvkem pro ochranu sbírkových předmětů během jejich prezentace veřejnosti je pořízení rozměrné univerzální stěnové klimastabilní vitríny s aktivním řízením klimatu. Tato vitrína umožní prezentaci nejen častější prezentaci sbírkových předmětů citlivých na klimatické vlivy, ale také realizaci případných recipročních zápůjček za díla poskytnutá k zahraničním výstavám.

V rámci projektu budou rovněž pořízeny germicidní lampy, určené pro ochranu sbírkových předmětů před hrozbami biologického charakteru (plísně, houby apod.), které je možno používat přímo v expozici bez nutnosti manipulace se samotnými sbírkovými předměty.

Dodatečně bylo do projektu zařazeno rovněž pořízení ochranných obalů pro uložení velké části sbírky grafiky, fondu hudebního archivu a nejohroženější rukopisy a prvotisky ze zámecké knihovny, 4 mobilních přístrojů pro regulaci vlhkosti a nízkopodtlakového stolu a mikroskopu pro konzervátorskou dílnu.

Obrazy vybrané pro osazení do klimastabilních rámových vitrín:

Air Jordan 3 Blue Cement CT8532 400 Release Date 1 | Kaufe Jordan WMNS AIR JORDAN 1 MID - 500 - BQ6472 - nike tiempo soft ground soccer cleats on turf