Cílem projektu je restaurování a zabezpečení vybraných velmi hodnotných obrazů a nábytku Arcibiskupského zámku v Kroměříži, která jsou v havarijním stavu nebo ve stavu akutního ohrožení. Arcibiskupský zámek v Kroměříži je v kontextu českých památek mimořádný původním mobiliářem z arcibiskupských sbírek a jedinečnou obrazovou sbírkou. Zejména více než 500 mimořádně kvalitních obrazů přechovávaných na zámku představuje z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání v uspokojivém stavu mimořádně finančně i technicky náročný úkol. Získání prostředků z fondů EHP je jedinečnou příležitostí restaurovat a zabezpečit nejohroženější sbírkové předměty a uchovat jejich historickou a uměleckou autenticitu.

Cíl projektu bude naplněn dvojím způsobem – jednak vlastním restaurováním artefaktů, jednak zabezpečením deskových obrazů pomocí klimastabilních rámů, které eliminují negativní vliv proměnlivých klimatických podmínek na zámku. Restaurování nábytku a obrazů umístěných na návštěvnické trase zámku, pořízení klimarámů pro bezpečné uchování deskových obrazů a klimavitríny pro prezentaci choulostivých exponátů vytvoří prostředí, které významným způsobem nezasáhne genia loci barokního zámku, na druhou stranu ale zatraktivní jeho návštěvu a postará se o důstojné uložení cenných sbírek v dlouhodobém horizontu. To vše bude dlouhodobě přispívat ke zvýšené atraktivitě zámku z hlediska kulturně-poznávacího turistického ruchu.

adidas heliopolis hotel in dubai , adidas concord ankle fur sneakers boys running Release Date Info , MysneakersShops | Ietp - nike zoom kobe v 2009 black friday sale today 2016 - Buy Online - Nike Air Force 1 for Women & Men